První kroky po ČZU

průvodce studenta prvního ročníku ČZU v Praze

Portál První kroky po ČZU nabízí začínajícím studentům důležité informace o studiu na univerzitě a životě v univerzitním kampusu. Chceme usnadnit novým studentům orientaci v akademickém prostředí, informovat je o možnostech univerzitního života a upozornit na všechny povinnosti spojené se startem studia. Tento průvodce je cílen především na studenty prvních ročníků, nicméně důležité informace by zde měli najít i studenti vyšších ročníků.

První kroky vás provedou těmito okruhy informací:

První dny na ČZU:

co si zařídit v prvních dnech studia

seznamovací kurzy

důležité pojmy akademického prostředí

kontakty na pedagogy a katedry ČZU

Areál:

jak se orientovat v areálu ČZU - plán areálu

možnosti parkování

navigační systém ORIS

Termíny:

důležité termíny týkajících se studia a ubytování

odkazy na harmonogramy akademického roku jednotlivých fakult

Studium:

organizace studia, studijní stupně (bakalářský, magisterský, doktorský), informace o kreditech ECTS

odkazy na platné řády a předpisy

platby za studium, zdravotní a sociální pojištění, vyplácení stipendií

Erasmus (studium v zahraničí)

poradenské středisko pro zdravotně znevýhodněné studenty

Skripta:

jak a kde sehnat skripta

kontakty na Studijní informační centrum (SIC)

informace o knihovně SIC a Národní technické knihovně (NTK)

E-shop ČZU, Reprografické studio PEF

Karty:

vše o kartě ISIC

elektronická peněženka UEP a postup při výdeji karty

Informační systémy:

informace o Univerzitním informačním systému (UIS) a dalších univerzitních systémech a portálech

odkazy na návody na informační systémy

kontakty na helpdesk pro řešení problémů

informace o možnostech připojení k internetu v areálu

Ubytování:

informace o úrovni a ceně ubytování na kolejích

podání žádosti o kolej

Kolejní síť

Stravování:

možnosti stravování v areálu

Menza ČZU

dotace, FoodPoint

Další služby:

kopírování v areálu, prodej jízdenek a kuponů MHD

zdravotní středisko Medlin v areálu ČZU

Studentské aktivity:

studentské organizace

burza skript

každoroční akce Miss Agro

další možnosti co dělat během volného času

Odkazy:

odkazy a kontakty na jednotlivé fakulty ČZU

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV), Studijní informační centrum (SIC), účelová zařízení (zemědělské podniky)