Zdravotně znevýhodnění studenti

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením. Provozní doba během akademického roku je od 9:00 do 14:00 hod. Návštěvu střediska doporučujeme dojednat předem s pracovníky střediska telefonicky či e-mailem. 

Kontakt:

Doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.

Katedra statistiky PEF

4. patro, č. dveří 417

tel.: +420 224 382 235

e-mail: prasilova@pef.czu.cz