Zdravotně znevýhodnění studenti

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami ČZU

Poradenské středisko pro studenty se speciálními potřebami ČZU vzniklo na podzim roku 2006 v rámci uskutečňování dlouhodobého záměru ČZU na podporu studia osob se speciálními potřebami na ČZU v Praze. Činnost střediska odborně a organizačně garantuje Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze.

Návštěva střediska

Provozní doba (během akademického roku)
Středa 9:00 - 14:00
Pracovníci střediska
Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Telefon

730 192 008

E-mail

krahulcova@ivp.czu.cz

Mgr. Jiří Votava

Telefon

+420 224 386 021

E-mail

votava@ivp.czu.cz

Návštěvu střediska doporučujeme dojednat předem s pracovníky střediska telefonicky či e-mailem.

Činnost střediska

  • poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením
  • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením
  • zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU
  • organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU
  • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním
  • iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům s omezenou mobilitou
  • zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, tutoring, asistence při studiu)
  • spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských ústavech a v dalších součástech ČZU, podporou studia studentů se speciálními potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU

Podrobné informace o středisku

Podrobné informace o středisku