Univerzitní informační systém

UIS se říká informačnímu systému pro studenty a pedagogy ČZU (http://is.czu.cz). Studenti zde naleznou především:

  • rozvrh
  • přehled známek
  • zápis povinně volitelných a volitelných předmětů
  • aktuality
  • možnost přihlašování na zkoušky
  • osobní údaje studenta
  • elektronickou žádost o ubytovací stipendium
  • informace o vyplacených stipendiích a poplatcích spojených se studiem
  • formuláře k hodnocení výuky
  • systém kvalifikačních prací

UIS

http://is.czu.cz

Přístup do Univerzitního informačního systému

Pro přístup do všech informačních systémů na ČZU slouží studentům jednotné přihlašovací údaje. Tedy jedno přihlašovací jméno (neboli login) a heslo. Login je po celou dobu studia neměnný. Skládá se z pěti písmen a trojčíslí. Login vždy začíná písmenem X, dále následují první tři písmena příjmení a první písmeno křestního jména (obojí psáno bez diakritiky). Heslo si mohou studenti v průběhu studia libovolně měnit. Změnu hesla lze provádět pouze v Univerzitním informačním systému (http://is.czu.cz) v agendě „Nastavení informačního systému“, odkaz „Změna hesla“. Požadavky na tvar hesla jsou uvedeny přímo v agendě změny hesla. Svůj login a inicializační heslo pro první přístup do Univerzitního informačního systému naleznete ve Vaší e-přihlášce http://is.czu.cz/prihlaska/ několik dní po zápisu do studia. Současným studentům pro přihlášení slouží stále stejné údaje.

Po prvním přihlášení je nutné provést změnu hesla v modulu Nastavení informačního systému.

UIS

http://is.czu.cz