Studijní průkaz

Studijní průkaz

Studentům ČZU potvrzuje studijní průkaz (SP) jejich studentskou příslušnost. SP je multifunkční čipová karta, která slouží jako průkaz totožnosti. Studenti jej předkládají spolu s výkazem o studiu (indexem) při absolvování zkoušek během studia. SP dále umožňuje stravování v areálu, vstup do PC laboratoří atd.

Více na Kartovém centru

https://www.sic.czu.cz/cs/r-8835-kartove-centrum

Vydání karty

Pro vydání karet je rozhodující evidence studenta v Univerzitním informačním systému (informace: stud. odd. fakult).

Kartu je možno vyhotovit (v budově SIC) poté, co jsou údaje v Univerzitním informačním systému kompletní včetně naskenované fotografie, tj. nejdříve třetí pracovní den po zápisu studenta na studijním oddělení příslušné fakulty.

Po ověření, že jsou údaje v Univerzitním informačním systému i s fotografií v pořádku, si můžete přijít nechat vyrobit kartu na SIC. Studenti, co již studovali na ČZU a mají kartu vydanou na univerzitě, nemusí žádat o vydání nové karty, ale karta původní by měla potom, co se zapíší a budou zaneseni do systémů ČZU, opět začít pro účely školy fungovat. Student při zápisu vyplní a odevzdá evidenční list, který slouží jako podklad pro vystavení studijního průkazu/karty.

Typy karet

  1. ISIC ČZU: pro studenty prezenčního studia (ISIC karta včetně 1. licence, možnost využití UEP)
  2. ALIVE ČZU: pro studenty kombinovaného studia (ALIVE karta včetně 1. licence, možnost využití UEP)
  3. Karta ČZU bez licence: studentská karta bez možnosti slev, pojištění