Studijní a informační centrum

O Studijním informačním centru ČZU

Studijní a informační centrum ČZU (SIC) plní funkci univerzitní knihovny ČZU. Studentům zpřístupňuje veškeré informační zdroje, které budou potřebovat ke studiu.

Informace

http://www.sic.czu.cz

Facebook

https://www.facebook.com/sic.czu.cz

Mezi základní služby zajišťované SIC patří půjčování studijní literatury, přístup k zahraničním elektronickým odborným zdrojům (databáze, e-knihy), prostory pro samostatné studium (velká studovna, čítárna časopisů, počítačová studovna), týmové studovny, přednáškové akce a semináře, konzultační služby (citování literatury, příprava kvalifikační práce), vydávání studentských karet, E-shop ČZU atd.
Ve studentské pokladně ve vestibulu SIC si mohou studenti zakoupit autobusovou místenku v systému AMS BUS, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní spoje. V prodejně upomínkových a propagačních předmětů v přízemí menzy je také možné zakoupit časové kupony Pražské integrované dopravy.
Navštivte některou ze vzdělávacích akcí SIC. Na seminářích se naučíte, jak správně citovat literaturu, jak vyhledávat informace či jak má vypadat kvalitní odborný text. Nabídku vzdělávacích kurzů a kontakty na lektory najdete na webu SIC v sekci „Vzdělávání“.

Prodejny skript

Studijní literaturu si studenti mohou zakoupit v prodejně reprografického studia PEF (suterén PEF), elektronickém obchodě ČZU, nebo v prodejně Powerprint, s. r. o. (naproti autobusové zastávce Zemědělská univerzita).

Reprografické studio PEF

Více na

http://www.reprografickestudio.cz

Elektronický obchod ČZU

Více na

https://eshop.czu.cz

Powerprint, s. r. o.

Více na

http://www.powerprint.cz

Další studijní literaturu je možné získat přímo na katedrách, které zajišťují výuku jednotlivých předmětů.