Studentské spolky a organizace

AIESEC ČZU PRAHA

Organizace se zabývá projekty SPEAK! a EDISON, organizuje různé přednášky a výstavy ve škole, pomáhá firmám hledat stážisty z ciziny a zařizovat stáže pro české studenty.

Odkaz

http://aiesec.cz/czu/

IAAS

IAAS ČR je českou pobočkou mezinárodní studentské organizace IAAS World (International Association of students in Agricultural and related Sciences). Cílem této organizace je předávání vědomostí a zkušeností studentů zemědělských univerzit po celém světě.

Odkaz

http://www.suczu.cz/cz/iaas/

Duchovní správa ČZU

Duchovní správa pro akademickou obec ČZU, která je primárně určena pro katolické křesťany, pořádá pravidelné katolické bohoslužby (kaple sv. Václava v Suchdole - 18:00 hod. v úterý v průběhu semestru).

Odkaz

http://www.dsczu.cz/index.php

Asociace studentů

Asociace Studentů ČZU je volné sdružení aktivních studentů. Jejím hlavním cílem je organizace volnočasových aktivit zaměřených nejen na studenty ČZU. Akce mají především pobavit a zpříjemnit studium.

Odkaz

http://asociacestudentu.cz/

ELSA

Studentská asociace Euroligy (ELSA) sdružuje studenty z členských i partnerských universit ELLS. Účelem asociace je podpora studentské mobility, mezinárodní spolupráce a kulturní porozumění.

Odkaz

http://www2.czu.cz/cs/?r=530&i=16468

Hudební klub

Hudební Klub ČZU sdružuje hudebníky působící na ČZU.

Odkaz

https://www.facebook.com/hudebniklub.czu

Elitní projekty

Skupina, která během roku dělá nejrůznější akce.

Odkaz

https://www.facebook.com/EPCZU

ČZU:GO!

Skupina, která dělá seznamovací kurzy, párty a další akce.

Odkaz

http://www.czugo.cz/

IZUN

Univerzitní noviny ČZU.

Odkaz

http://www.izun.eu/

Akční tým PEF

Tým, který spravuje, monitoruje a komunikuje na sociálních sítích fakulty (Facebook, Twitter, Google Plus aj.

Odkaz

http://smat.se/

S.P.O.L.U. na ČZU

Studenstký klub, který se znaží vylepšit areál ČZU.

Odkaz

http://spolunaczu.webnode.cz/

Facebook

https://www.facebook.com/SPOLUnaCZU