Předpisy

Studium a předpisy

Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech. Stanovuje přesná pravidla, práva a povinnosti studenta. Spolu s ostatními důležitými vnitřními předpisy jej naleznete na www.czu.cz v sekci O ČZU – Oficiální dokumenty nebo v sekci Studium – Odkazy.

ČZU - oficiální dokumenty

https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7702-oficialni-dokumenty

Další předpisy, se kterými se raději seznamte hned na začátku studia:
  • Stipendijní řád ČZU
  • Disciplinární řád pro studenty ČZU v Praze
  • Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad za poskytnuté služby

V neposlední řadě zde najdete i zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.