Postup při výdeji karty

Postup při výdeji průkazů

Dostavte se osobně do Kartového centra (1. patro, číslo místnosti 236b nebo 206) ve Studijním a informační centrum (SIC), kde Vám bude po prokázání totožnosti (občanským průkazem, indexem, řidičským průkazem či pasem) vytištěn a vydán příslušný typ studijního průkazu (tj. karta), dle typu studia.

Kartu je možno vyhotovit poté, co jsou údaje v Univerzitním informačním systému kompletní, včetně naskenované fotografie (lze ověřit v systému). Zároveň s vydáním karty Vám bude vytištěn protokol o převzetí karty (případně smlouva o používání UEP), který podepíšete a odevzdáte v kartovém centru.

Výdej karet

místnost

SIC, č. 236b
Řešení problémů s kartami, UEP

místnost

SIC, č. 206b

Aktivace karty

S kartou a podepsanou smlouvou se dostavíte do Studentské pokladny, která je umístěna v přízemí ve vestibulu budovy SIC, kde v hotovosti zaplatíte příslušnou částku za kartu a ta Vám bude aktivována. U studentů prezenčního studia bude v případě zájmu po složení zálohy a odevzdání podepsané smlouvy nahrána na na kartu aplikace UEP. Pro aktivaci UEP si připravte vlastní šestimístný číselný kód, který sdělíte obsluze při nahrání UEP.

Bez zaplacení bude karta nefunkční a student může mít ztížen či znemožněn přístup do řady systémů na univerzitě a vystavuje se i riziku právního postihu!

Pro vyhotovení karet důrazně doporučujeme využít termíny před zahájením školního roku. Na začátku semestru lze předpokládat delší čekací doby pro vydání průkazů!

Pro zachování funkčnosti doporučujeme kartu uchovávat v pevném rovném obalu a zamezit jejímu prohýbání a následné ztrátě funkčnosti. Prasklou či jinak mechanicky poškozenou kartu nelze reklamovat!

Více na Kartovém centru

https://www.sic.czu.cz/cs/r-8835-kartove-centrum