UIS - Portál studenta

V sekci Portál studenta naleznete nejdůležitější informace ke studiu.

Sekce je rozdělena na několik částí:

Moje studium

Je zde tabulka se započatými a absolvovanými studii na ČZU.

U každého studia, které není uzavřené, je možnost přihlašování na zkoušky, kde jsou termíny na zapsané předměty v aktuálním semestru.

Dále je zde možnost zápisu předmětů ve sloupci Reg./Zápisy a Závěrečná práce, kde student vyplňuje zadání a odevzdává závěrečnou práci.

V posledním sloupci má student možnost zobrazit předměty celého studia evidované ve studijním plánu a následně je zapsat.

V odstavci Podpora zvoleného studia najdete svůj Osobní rozvrh, Harmonogramy výuky v týdnech i akademickém roce a infomace a dokumenty pro studijní oddělení.

Dalším odstavcem je Financování studia a stipendia, kde lze žádat o ubytovací stipendium, spravovat bankovní spojení a je zde přehled vyplacených stipendií.

E-index

Je zde tabulka se zapsanými předměty i s výsledky zkoušek a dále statistiky s kredity a průměry.

Moji spolužáci

Tato část obsahuje tabulku s předměty studenta a lze zobrazit všechny studenty předmětu, od vyučujícího nebo ze cvičení, kam student chodí.

Informace o mém studiu

Tato část Vám poskytuje jednoduchý přehled o Vašem studiu.

Mapa mých studií

Zde je graficky znázorněn průběh studia v letech.

Rozpisy témat

Vybíráte si tu Předmětová témata - seminární práce a Téma k závěrečné práci.

Odevzdávárny

Tady je možnost odevzdat seminární práci.

Kontrola plánu

Tato část Vám umožňuje kontrolu Vašich studijních povinností.

List záznamníku učitele

Zde je tabulka s docházkou u každého předmětu.