Poplatky spojené se studiem

Poplatky za delší studium

Pokud studujete první vysokou školu, máte nárok na:
  • 3+1 rok studia bez poplatku v bakalářském programu
  • 2+1 rok studia bez poplatku v navazujícím magisterském programu.

Poplatek za delší studium vám škola vyměří, pokud jste již nějakou vysokou školu v bakalářském nebo magisterském studijním programu studovali a ukončili ji jinak než úspěšně (studium jste započali, zanechali a nemáte z něj titul). Toto neúspěšné studium se přičítá k současnému studiu na VŠ. Studenti/studentky s evidovanou uznanou dobou rodičovství jsou osvobozeni od poplatku za delší studium. Více informací naleznete na www.czu.cz v sekci Studium.

Důležité odkazy

https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium