Pojištění

Sociální pojištění

Student není povinen se hlásit k platbě sociálního pojištění, pokud není zaměstnán nebo OSVČ.

Zdravotní pojištění

Student je povinen hlásit změny související s pojištěním své pojišťovně do 8 dnů. Studenty ČZU do 26 let hlásí ČZU do registru studentů VZP bez ohledu na to, v jaké pojišťovně je student pojištěn (mimo studenty–cizince a studenty celoživotního vzdělávání). Pokud je student OSVČ, ČZU ho také hlásí do registru VZP a zároveň si student sám platí zálohy podle skutečné výše příjmu.

V případě, že student absolvuje studium a bude pokračovat ve studiu v dalším stupni, trvá ochranná lhůta 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém student absolvoval. V případě, že absolvent nebude pokračovat ve studiu, trvá ochranná lhůta 1 měsíc po měsíci, ve kterém absolvoval.