Parkování v areálu

Pro parkování vozidel studentů jsou určena parkoviště P1 - P4 na severovýchodní a východní části areálu, a také malé parkoviště P6 a P7 u Studijního informačního centra (SIC) na jižní straně P6 a P7.
Do zaměstnanecké části je vjezd povolen pouze zaměstnancům ČZU.
Touto barvou jsou označeny plochy pouze na zvláštní povolení.

Prosím respektujte i omezení u parkoviště P5, které je vyhrazené pro krátkodobé parkování návštěvníků zdravotního střediska a banky.

Registrační značka

Pro zrychlení vjezdu do areálu ČZU si můžete na portálu student.czu.cz zaregistrovat svou registrační značku (RZ) a závora se Vám automaticky otevře při najetí na vyznačené místo.
Dále je možné použít studentskou kartu, kterou přiložíte ke čtečce na komunikačním sloupku u závory.

Registrace RZ vozidla

http://www.student.czu.cz

Další návštěvníci ČZU

Během zvláštních příležitostí (např. promoce) je do areálu vjezd povolen i dalším náštěvníkům ČZU (rodiče, přátelé atd.). Ti u komunikačního sloupku zazvoní, ostraze přes telefonní linku sdělí účel návštěvy ČZU a následně jim bude umožněn vjezd na centrální parkoviště P1.

Pomocné informace k projíždění

Při zhoršeném počasí a při větším znečištění nebo poškození registrační značky nemusí systém fungovat stoprocentně.
V případě opakovaných problémů s načítáním Vaší registrační značky kontaktujte odbor bezpečnosti. Vždy uveďte i přesný čas případného problematického průjezdu.

Odbor bezpečnosti ČZU

Telefon

+420 224 382 423

E-mail

bezpecnost@rektorat.czu.cz