Národní technická knihovna

NTK

ČZU spolupracuje v oblasti poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb s Národní technickou knihovnou (NTK), která sídlí v areálu vysokých škol v Praze - Dejvicích a je pro studenty ČZU velmi snadno dostupná.

Více na

http://www.techlib.cz

Adresa

Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice

Všichni studenti ČZU v Praze se mohou v NTK zdarma zaregistrovat – je však nutné vlastnit platnou studentskou kartu.

Po úspěšné registraci je již možné využívat všechny služby a fondy, které NTK svým uživatelům nabízí. Jedná se zejména o bohaté fondy časopisů (především z oblasti technických, přírodních a ekonomických věd) – a to v tištěné i elektronické podobě.
Další ze služeb, které studenti ČZU často využívají, jsou různé typy studoven: od individuálních, přes skupinové až po v Praze ojedinělou tzv. noční studovnu. Noční studovna je otevřena i v době, kdy je zbytek NTK uzavřený. Využívání noční studovny je zdarma, pouze je nutné mít platnou registraci v NTK.

Noční knihovna

https://www.techlib.cz/cs/2727-nocni-studovna

NTK dále svým uživatelům nabízí klasické výpůjční služby, možnost přístupu do specializovaných vědeckých databází a konzultační služby.