Kontakty na pedagogy a katedry

Lidé na ČZU

ČZU White Pages slouží k vyhledávání zaměstnanců a doktorandů ČZU.
U každé osoby je E-mail, telefon, kancelář a konzultační hodiny, zařazení, publikace a projekty.

Odkaz

http://wp.czu.cz/cs/lide/

Osobní stránky

Portál home.czu.cz slouží k prezentaci zaměstnanců a doktorandů ČZU.
Najdete zde např. rozvrh hodin, odkazy, soubory ke stažení, příp. životopis nebo blog, u pedagogů garantované předměty nebo seznam publikací.

Odkaz

http://home.czu.cz/

Útvary ČZU

ČZU White Pages

Odkaz

http://wp.czu.cz/cs/utvary/

Stránky kateder

Webový portál katedry.czu.cz je určen k internetové prezentaci pro katedry a některé další útvary ČZU.
Najdete zde např. informace o členech katedry, vyučovaných předmětech, publikacích, aktuálních projektech a podobně.

Odkaz

https://katedry.czu.cz/