Knihovna SIC

O knihovně SIC

K dispozici jsou skripta a učebnice zejména z těchto studijních oborů:

  • zemědělství, lesnictví, botanika, zoologie, ekologie
  • zemědělská technika a doprava
  • ekonomie a ekonomika, řízení
  • psychologie, humanitní vědy atd.

"Velká studovna" slouží především k prezenčnímu studiu knih a skript, "Malá studovna" k práci s počítači.
V Malé studovně je také možné prezenčně nahlížet do vysokoškolských kvalifikačních prací, skenovat a tisknout (za poplatek).

Knihovna SIC

https://www.sic.czu.cz/cs/r-8832-knihovna

Knihovní řád

http://moje.czu.cz/static/Knihovni_rad.pdf

Výpůjční služby

Před uskutečněním výpůjčky je třeba nejprve v katalogu či EDS ověřit, zda se žádaný dokument nachází přímo v knihovně SIC a zda je jeho výpůjční status absenční (je možné ho vypůjčit domů).

U knih je doba půjčení 1 měsíc, u skript 2 měsíce. Pokud dokument nemá vypůjčen jiný uživatel, stačí nahlásit jeho signaturu u výpůjčního pultu a knihovnice ho po předložení studentského průkazu ČZU/ISIC zájemci vydá.

V případě, že jsou všechny exempláře stejného titulu vypůjčené, lze prostřednictvím knihovního katalogu zadat požadavek (rezervaci) na výpůjčku.
Po vrácení publikace je zájemci doručen informační e-mail. Dokument pro něj bude připraven k vyzvednutí po dobu 6 pracovních dnů.

Registrace do knihovny

  1. Přinesete si identifikační kartu ČZU (karta ISIC/STUDENT) a výkaz o studiu (INDEX)
  2. Vyplníte Evidenční list čtenáře a seznámíte se s Knihovním řádem
  3. A potom již můžete využívat veškeré služby, které SIC svým uživatelům nabízí.

Více na

http://www.sic.czu.cz/cs/