Katalog knihovny SIC

On-line katalog ALEPH

Informace o dokumentech, které Knihovna SIC nabízí svým uživatelům, jsou k dispozici v online katalogu.

Více na

http://aleph.czu.cz

V knihovním katalogu najdete jak literaturu pro výpůjčky absenční (s sebou domů) tak pro výpůjčky prezenční (pouze do studovny).

Katalog vyhledává pouze v tištěných dokumentech uložených na ČZU.

EDS (vyhledávací okénko na hlavní stránce SIC) vyhledává ve všech informačních zdrojích ČZU včetně elektronických databází.

Více na

http://www.sic.czu.cz/cs/

V katalogu lze vyhledávat bez přihlášení, tj. jako „host“. Registrovaný uživatel může po přihlášení nejen vyhledávat, ale také prohlížet v sekci „Čtenář“ informace o svých výpůjčkách (aktuálních i minulých) a stavu požadavků na výpůjčku (tj. rezervací u titulů, které měl půjčené někdo jiný) nebo prodlužovat výpůjční dobu.
V katalogu i v EDS lze hledat podle klíčových slov, slov z názvů, jmen autorů a dalších údajů o dokumentech.

Registr kvalifikačních prací

Po přihlášení resp. registraci máte možnost využít Portálu vysokoškolských kvalifikačních prací, kde si můžete vybranou práci stáhnout.

Více na

http://vskp.czu.cz/