Internet, Wifi

Přístup na internet

K přístupu na internet lze využít tato místa:

 • internetový pavilon na rektorátu (8.00-22.00)
 • učebny PEF (7.00–21.00)
 • mezanin zadního schodiště FAPPZ (6.00–21.00)
 • učebna FAPPZ A55 (není-li výuka 8.30–18.00)
 • učebny TF (7.00–21.00)
 • vestibul TF (7.00–21.00)
 • vestibul zadní (staré) budovy FŽP a FLD (6.30–19.00)
 • laboratoř JIH (9.00–23.00)
 • laboratoř F (9.00–16.00)
 • SIC (8.00–20.00)

Aktuální přehled učeben, vybavení HW a SW a otevírací dobu naleznete na www.oikt.czu.cz v sekci střediska/provoz.

Provoz OIKT

http://katedry.czu.cz/oikt/provoz-ikt/

Wi-fi síť

V areálu ČZU je provozována bezdrátová síť Eduroam, která je dostupná všem studentům ČZU. Jedná se o federovanou síť participujících institucí po celém světě. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. Síť umožňuje připojení k veřejným internetovým zdrojům a veřejným zdrojům ČZU.

Pro připojení do sítě Eduroam je potřeba projít základními kroky

 • Provedení aktivace a vytvoření hesla
 • Konfigurace zařízení

Všechny potřebné údaje pro připojení do sítě Eduroam, včetně podrobných návodů a konfiguračního souborů pro MS Windows, naleznete na stránkách http://eduroam.czu.cz.

Eduroam ČZU

http://www.eduroam.czu.cz