Erasmus - studium v zahraničí

Informace o studiu v zahraničí

V rámci programu „Erasmus+“ se mohou studenti účastnit dvou typů mobilit: praktických stáží pro studenty již od prvního ročníku bakalářského studia, nebo studijních pobytů pro studenty od druhého ročníku bakalářského studia.Všeobecné informace o této výborné studijní příležitosti naleznete na webových stránkách ČZU, Oddělení mezinárodních vztahů v záložce Erasmus+.

Důležité odkazy

https://www.czu.cz/cs/r-7214-mezinarodni-vztahy/r-7251-zahranicni-mobility-erasmus